רוח האדם : גוף האדם אדם ברוך מבלי לאבד כהוא זה מאישיותו האמנותית הפרטית, יהושע פרונט משתייך למסורת הגדולה של הציור המתאר - חוויתי {אקספרסיוניסטי}. משתייך ביודעין . זהו ציור-נפש. ציור במלאות של "ציור". במלאות "טקס הציור". יהושע פרונט : ציור כמלאכת חיים. הנה ה"פורטרטים" מנשבים את קסם הציור ואת כאבו. ציור הסתכלות ב"עצמי". ציור גם מתאר וגם פרשני. פרונט מפענח את המשותף לנפשיות ולפיזיות שלו. רוח האדם : הפורטרט {הדיוקן} כמעבדה. ובאותה שעה, הנפשי והפיזי אינם רק אלה של פרונט המסוים, אלה הם של "כל אדם". הציור המתאר הזה נע בין ריאליזים להפשטה מתונה,נפער פסיכולוגית, נתחם למצבי חיים מוכרים {בית , אוכל, מעט טבע , } הוא עשוי באנרגיה גבוהה, תאוותנית , כמעט בספונטניות, ובאותה שעה הוא פרי של רישומי הכנה לעבודות על בד.   יש בה  גילוי של כוח ציורי חשוב, מיוחד.